Data wydarzenia
Tytuł wydarzenia
Hashtag Strings+
Wykonawcy / opis

Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce
Aleksandra Demowska-Madejska – altówka

Hashtag Strings+
Agnieszka Guz-Tarnowska – skrzypce
Marta Piórkowska – skrzypce
Anna Loska – altówka
Dominik Płociński – wiolonczela
Mateusz Loska – kontrabas

Lilianna Krych – dyrygentka

Program:
Yair Klartag – Half Tiger, Half Poet
Mieczysław Wajnberg – Sonata na dwoje skrzypiec
Józef Koffler – Trio smyczkowe
Aleksander Tansman – Koncert na altówkę
Mieczysław Wajnberg – Concertino na skrzypce

Lokalizacja wydarzenia
ul. Chłodna 41