Data wydarzenia
Tytuł wydarzenia
Muzyka w pomniku
Wykonawcy / opis

Marek Bracha - fortepian

W programie: M. Szymanowska, J. Wieniawski, M. Wajnberg, A. Tansman, W. Szpilman

Lokalizacja wydarzenia
Pomnik Umschlagplatz