Data wydarzenia
Tytuł wydarzenia
Muzyka w pomniku
Wykonawcy / opis

Jan Kalinowski - wiolonczela
Marek Szlezer - fortepian

Program:
Maurycy Moszkowski – Berceuse 
Aleksander Tansman – Sonata nr 2 na wiolonczelę i fortepian
Jan Radzynski – Mazurek
Ludomir Różycki – Sonata na wiolonczelę i fortepian 

Lokalizacja wydarzenia
Pomnik UmschlagPlatz