Data wydarzenia
Tytuł wydarzenia
Muzyka w pomniku
Wykonawcy / opis

Ania Karpowicz - flet
Marek Bracha - fortepian

Program:
Aleksander Tansman – Sontatina na flet i fortepian
Tadeusz Kassern – Sonatina na flet i fortepian
Erwin Schulhoff – Sonata na flet i fortepian
Mieczysław Wajnberg – Kołysanka (1931)

Lokalizacja wydarzenia
Pomnik UmschlagPlatz