Data wydarzenia
Tytuł wydarzenia
Muzyka w pomniku
Wykonawcy / opis

Tymoteusz Bies - fortepian

W programie: F. Schubert, F. Chopin, M. Wajnberg

Lokalizacja wydarzenia
Pomnik Umschlagplatz